NARUTO - Large Kunai - White Handle

  • Sale
  • $10


Naruto Cosplay Large Kunai White Handle 

Made from resin plastic